☰ Menu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak wpisów title w linkach,
 • występowanie pustych linków,
 • pliki PDF są skanami dokumentów,
 • brak informacji przy załącznikach (opis, format, wielkość)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Kozłowska-Stawnicza.
 • E-mail: jadwiga.kozlowska@bornesulinowo.pl
 • Telefon: 94-37-335-89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie
 • Adres: ul. Orła Białego 5
  78-449 Borne Sulinowo
 • E-mail: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl
 • Telefon: 94-37-335-89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Siedziba: ul. Orła Białego 5, 78-449 Borne Sulinowo

Miejsca parkingowe: brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa wejścia są ogólnodostępne, posiadające podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Dostępność komunikacyjna budynku:  Na parterze znajdują się rejestracja pacjentów – oznaczona kontrastowo, gabinety lekarskie, administracja, gabinety zabiegowe. Osoby poruszające na się wózku inwalidzkim mogą poruszać się po parterze  budynku swobodnie.  Na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się księgowość, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pani księgowa po zawiadomieniu przez pracownika ZOZ-u schodzi do Klienta.

Dostosowania: w budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Braill’a, brak oznaczeń gabinetów powiększonym drukiem.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, można komunikować się za pomocą następujących środków - komunikowania się:

- pocztą elektroniczną – zozborne@bornesulinowo.gawex.pl,

- droga pocztową.

 

Do Ośrodka Zdrowia w Bornem Sulinowie przynależą dwa ośrodki wiejskie w Łubowie i Silnowie

 

Ośrodek Zdrowia w Łubowie

Siedziba: ul. Strzelecka 3, 78-446 Łubowo

Miejsce parkingowe: brak parkingu, auta parkuja wzdłuż chodnika przy asfalcie, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność wejścia: do budynku prowadzi chodnik od ulicy, znajduje się jedno wejście, przed wejściem znajdują się schody, brak podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się schodołaz, który  obsługuje pielęgniarka.

Dostępność komunikacyjna: pomieszczenie rejestracji, gabinet lekarza rodzinnego, gabinet zabiegowy, toaleta znajdują się na jednym poziomie. Toaleta dostosowania jest dla osób poruszających się na wózku.

Dostosowania: w budynku nie ma pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braill’a, brak oznaczeń gabinetów powiększonym drukiem,

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, można komunikować się w sposób taki jak w Ośrodku Zdrowia w Bornem Sulinowie.

 

Ośrodek Zdrowia w Silnowie

Siedziba: Silnowo 19, 78-445 Silnowo

Miejsce parkingowe: bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście widoczne na tle fasady budynku, przed wejściem znajduję się jeden stopień schodowy z pochyłym podjazdem,

Dostępność komunikacyjna budynku: wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie budynku, przy wejściu znajduje się rejestracja pacjentów posiadająca blat umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku podjechać do rejestracji. Korytarz wewnątrz budynku jest szeroki i prosty umożliwia to osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku na swobodne poruszanie się . Znajduje się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Dostosowania: w budynku nie ma pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braill’a, brak oznaczeń gabinetów powiększonym drukiem,

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, można komunikować się w sposób taki jak w Ośrodku Zdrowia w Bornem Sulinowie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Balcerzak Aneta
(2020-11-20 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Balcerzak Aneta
(2020-11-20 14:41:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 124478