☰ Menu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

W ZOZ Borne Sulinowo został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), dane kontaktowe:

Maciej Pianowski, adres email: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl.

 

Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należą: 

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,
  4. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Balcerzak Aneta
(2021-02-24 09:33:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Balcerzak Aneta
(2021-02-24 09:34:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 124478